Hjem

Ulfborg-Hind Herreders Brandassuranceselskab for Løsøre, Gensidig; også kaldet UHH Brand.
Vores adresse: Klaptoftvej 6, Velling, 6950 Ringkøbing. Tlf.: 97 32 44 70

Selskabet er stiftet i 1841.
Selskabet er gensidigt. (ejet af forsikringstagerne)

Vi tegner brandforsikring for:
Privat indbo
Erhvervsløsøre, overvejende landbrug.

Vi henvender os primært til kunder som er hjemhørende i følgende kommuner:
Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande.
Personer under uddannelse, der midlertidigt opholder sig et andet sted i Danmark, kan ligeledes være kunde hos os.

uhhbrand

Ulfborg-Hind Herreders Brandassuranceselskab for Løsøre, Gensidig · Klaptoftvej 6, Velling, 6950 Ringkøbing · Tlf.: 97 32 44 70